Raporty i sprawozdania

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Przykładowej Instytucji.

Bilans skonsolidowany

Bilans

Informacja dodatkowa 1

Informacja dodatkowa 2

Rachunek zysków i strat

zestawienie zmian w funduszu jednostki