Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko  Księgowej, została wybrana Pani Izabela Kozłowska.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wymogi formalno - prawne jak i dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze na powyższe stanowisko pracy

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 luty 2018 20:09 Olga Wieloch