Lp.

Rok

Instytucja kontrolująca

Temat kontroli

1

2013

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Ocena realizacji programów edukacyjnych

„Czyste powietrze wokół nas”

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

2

2014

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z ramowymi planami
nauczania  w publicznej szkole podstawowej

3

2014

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Ocena stanu przygotowania szkoły na przyjęcie
pierwszoklasistów w tym dzieci sześcioletnich

4

2014

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola kompleksowa zgodnie z planem pracy
na 2014 dla ONS/HD i ONS/HŻŻ

5

2014

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Odbiór obiektu w związku z dopuszczeniem do
użytkowania pomieszczeń

 

Lp.

Rok

Instytucja kontrolująca

Temat kontroli

1

2015

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola kompleksowa zgodnie z planem pracy

na 2015 dla ONS/HD

2

2015

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola kompleksowa

 

3

2016

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Ewaluacja problemowa

4

2016

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola sanitarna

 

5

2016

WYDZIAŁ Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska

Kontrola w zakresie rzetelności sprawozdawczości
oraz prawidłowości rozliczeń z UM Ruda Śląska
w okresie od XII 2014r. do 31.03.2016r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 luty 2018 19:47 Olga Wieloch
Artykuł został zmieniony. środa, 21 luty 2018 19:54 Olga Wieloch