Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. M. Konopnickiej w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela – bibliotekarza (praca na zastępstwo od zaraz)
Wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza:

1) ukończenie studiów wyższych w zakresie bibliotekoznawstwa  oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego lub
2) posiadanie wykształcenia na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego, a ponadto ukończenie:

a) studiów pierwszego stopnia w zakresie bibliotekoznawstwa lub zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności     
bibliotekoznawstwo lub
b) studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie bibliotekoznawstwa
3) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu

Mile widziane: doświadczenie w pracy z dziećmi, a także takie cechy, jak rzetelność, uczciwość, zaangażowanie w pracę, kreatywność

Dokumenty należy przedłożyć w sekretariacie budynku zastępczego szkoły przy ulicy Tunkla 147A w Rudzie Śląskiej.
Prosimy o kontakt do 3 grudnia 2015.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 luty 2018 20:10 Olga Wieloch