Sprawozdania finansowe

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszego Przykładowej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

Bilans skonsolidowany

Bilans

Informacja dodatkowa 1

Informacja dodatkowa 2

Rachunek zysków i strat

zestawienie zmian w funduszu jednostki